De Wet Meldcode is op 1 juli 2013 in werking getreden. De Wet Meldcode verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie te werken met een meldcode.

Deze – verplichte – meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties:

 • huiselijk geweld;
 • kindermishandeling;
 • ouder(en)-mishandeling;
 • eergerelateerd geweld;
 • vrouwelijke genitale verminking.

Gemakshalve spreken we van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Het doel van de verplichte meldcode is dat instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is de meldcode precies?

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u in uw werk te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling.

 1. In kaart brengen van signalen;
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG);
 3. Gesprekken voeren met de cliƫnt;
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling;
 5. Besluiten tot hulp organiseren of melden.

De meldcode blijkt te werken. Professionals, die werken met een meldcode, grijpen tot drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom is de meldcode belangrijk?

Het effectief signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling leidt tot een snellere interventie met als doel bescherming van de mogelijke slachtoffers. Het is van primair belang dat de professionals weten hoe te handelen bij signalen van geweld. Uit onderzoek blijkt dat professionals veel steun hebben aan een meldcode. Het blijkt dat er met behulp van de meldcode een afgewogen keuze gemaakt wordt om te melden.

Welke meldcodes zijn er?

Er zijn specifieke meldcodes voor:

 • huiselijk geweld;
 • kindermishandeling;
 • eergerelateerd geweld;
 • vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis);
 • ouderenmishandeling.

Voor welke sectoren geldt de meldcode?

De meldcode geldt voor de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • scholen;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.

Hoe implementeer ik de wet meldcode?

Veel sectoren “worstelen” met deze vraag. Wij kunnen u helpen de wet Meldcode te implementeren binnen uw organisatie door middel van:

 • een praktijkgerichte training voor betreffende medewerkers, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan bijzondere vormen van geweld;
 • begeleiding bij het op maat maken van de meldcode, waarbij het te volgen 5-stappenplan op maat wordt uitgewerkt;
 • ondersteuning bij de implementatie;
 • ondersteuning bij de borging in uw organisatie, zodat uw organisatie aan de wettelijke kaders voldoet.

** Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Het is wel aan te bevelen dat zij zelf een stappenplan opstellen.

Meldcode implementeren?

Stuur een bericht naar info@blue-professionals.nl en we nemen contact met u op.