Welkom

Als je focust op resultaat zul je nooit veranderen
Als je focust op verandering zul je resultaten zien

Bovenstaande stelling is helaas nog van deze tijd. Resultaten zijn leidend bij keuzes, immers men wordt in veel gevallen ‘afgerekend’ op de resultaten. Daarom gaat het management veelal voor ‘veilige keuzes’ en zijn er weinig echte initiatieven om daadwerkelijk te veranderen. Wij hebben inmiddels voldoende ervaren dat ‘verandering’ leidt tot betere resultaten, beter gemotiveerde medewerkers, minder ziekteverzuim etc., maar ook een beter product en tevreden afnemers. Dit vergt van het management ‘Lef, Durf en Moed’, essentieel om te komen tot een beter presterende organisatie, meer en beter vakmanschap. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.
Om dit nog meer aan te laten sluiten op de behoefte van uw organisatie zullen wij u altijd vragen aan te geven wat voor u de te verwachten uitkomst is.
Het gedrag van de ander sluit – bijvoorbeeld door sociaal of etnisch bepaalde cultuurverschillen – vaak niet aan bij de eigen normen of waarden van een professional. Van hem of haar wordt verwacht dat men het vak verstaat en zich niet laat leiden door zijn of haar persoonlijke visie. Binnen de kaders van het overgrote deel van de organisaties kiest de echte professional het meest effectieve gedrag in de omgang met de ander. Dat vraagt van deze professional dat hij onderkent dat er sprake is van een cultuurverschil en op welke wijze de professional het best kan handelen. De kern van “Divers” Vakmanschap is dat de professionals het gedrag begrijpen, maar er geen begrip voor hoeven te hebben.