werken aan inclusie binnen je groep

Voorkom Uit- en Buitensluiting.

De samenleving is aan verandering onderhevig en dit merk je ook op school. Als kinderen een andere – veelal afwijkende – mening hebben, of zich niet conformeren aan het ‘gedrag’ van de ‘grote’ groep, dan is de kans aanwezig dat je er niet meer bijhoort. 

Men sluit je buiten, er wordt over in plaats van met je gesproken. Er zijn legio oorzaken te benoemen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Een andere culturele afkomst
  • Een ander geloof
  • Een andere seksuele geaardheid
  • Afwijkende kleding
  • Medische beperkingen 
  • Etc.

In veel gevallen is dit een sluipend proces en degene die het betreft komt er vaak op een later moment achter. 

Voor de betreffende jongere is dit uiterst confronterend en in veel gevallen weet men niet hoe te handelen. Het kan zijn dat deze jongere besluit om onnatuurlijk te gaan handelen en het gedrag aan te passen aan de normen en waarden van de groep.