Kwaliteit

Bij Blue Professionals staat kwaliteit en inhoud van onze activiteiten voorop. We investeren continu in kennis door middel van opleidingen en/of trainingen om dit op een hoog niveau te houden.

De Nederlandse overheid stelt criteria waaraan door onderwijsinstellingen voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor certificering.

Om dit maximaal te waarborgen heeft het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland een audit uitgevoerd om te beoordelen of Blue Professionals voldoet aan de gestelde criteria. Op 20 oktober 2016 is de audit positief afgesloten en is Blue Professionals geregistreerd in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Door registratie bij het CRKBO wordt voldaan aan de door de overheid gestelde criteria. Indien deze registratie akkoord wordt bevonden is het mogelijk dat Blue Professionals geen BTW in rekening hoeft te brengen bij haar opdrachtgevers.

Daarnaast is de opleiding bij het NOMC gevolgd om als ‘gecertificeerd mediacoach’ te kunnen werken. De praktijk heeft aangetoond dat de extra kennis op andere thema’s een toegevoegde waarde is bij het ‘mediawijs’ maken van een school.

Jaarlijks moet een mediacoach deelnemen aan minimaal twee bijeenkomsten om zijn/haar kennis te updaten. Wordt hier niet aan voldaan, dan vervalt de certificering.

Opleiding Terrorisme universiteit Leiden

De universiteit van Leiden verzorgt voor dit thema een specifieke opleiding. Eén van de trainers heeft deze opleiding gevolgd en is gecertificeerd.

Speciaal voor mensen uit het werkveld van terrorisme en contraterrorisme, biedt deze leergang hoogwaardige, academische kennis en praktische inzichten. Het biedt een grondig overzicht én duiding van de actuele ontwikkelingen, gekoppeld aan de nieuwste academische inzichten en onderzoeksresultaten. De leergang steunt op twee pijlers: de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context. Beschouwd vanuit het perspectief van praktijk, wetenschap en beleidskaders. Eén van de trainers heeft deze opleiding gevolgd en heeft het certificaat van het Centre for Terrorism & Counterterrorism, Universiteit Leiden – Faculteit Governance and Global Affairs ontvangen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]