Tijdens het college leren deelnemers hoe ze signalen van radicalisering en terrorisme kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij – indien nodig – op de juiste manier kunnen handelen.

Wat is de doelgroep en wat wordt er behandeld?

De training is bedoeld voor professionals die hun kennis willen vergroten en leren hoe te handelen indien men geconfronteerd wordt met signalen van radicalisering en/of jihadisme.

Het college geeft verdieping in de achtergronden van radicalisering, jihadisme en diversiteit. Daarnaast worden u tools aangereikt over mogelijke handelingsperspectieven, de aanpak, preventie en bestrijding van radicalisering. Tijdens het college wordt er veel aandacht geschonken aan de noodzaak van ketensamenwerking op dit thema.

Na het volgen van het college zijn deelnemers:

  • Bekend met het proces van radicalisering
  • Bekend met de verschillende definities rondom dit thema
  • Weet u hoe te handelen als u geconfronteerd wordt met een signaal en met welke relevante partners uw dienst samen dient te werken
  • Bent u bekend met de afgesproken processen die gelden voor uw organisatie
  • In staat het “goede” gesprek te voeren met een persoon die mogelijk dreigt te radicaliseren of een gederadicaliseerde
  • Te reflecteren op uw eigen houding en rol v.w.b. dit thema

Duur van de training

Afhankelijk van de doelstelling van de opdrachtgever. Er kan gekozen worden uit een bijeenkomst van een dagdeel of een hele dag.

Opmerking:
 • Het beheersen van de Engelse taal is aan te bevelen.
 • Tijdens de diverse presentaties worden soms schokkende beelden vertoond.

Aantal deelnemers

Maximaal 20 deelnemers.

Documentaire.

Tijdens de bijeenkomst wordt in veel gevallen de Engelstalige documentaire “The Bristol Bomber” getoond. In deze documentaire wordt het proces van een radicaliserende scholier getoond.

Documentaire Bristol Bomber

Deze documentaire maakt in nagenoeg alle gevallen deel uit van de bijeenkomst over dit thema. Deze documentaire is afkomstig uit Engeland en toont het radicaliseringsproces van “Isa”. Dit is een jongen uit een correct net Engels gezin. De ouders zijn prima opgeleid en hebben beiden een zéér goede baan.

Na het vertonen van deze documentaire mag de groep analyseren of er signalen waren en zo ja wat had u er mee gedaan.

* Deze documentaire hebben wij speciaal voor deze presentatie aangeschaft. Conviction is afkomstig van het Engelse Bureau voor Counter Terrorism.