Onze werkwijze

Wij onderkennen dat een opdrachtgever “iets goeds” wil. Daarom is het voortraject voor ons belangrijk. Wij willen graag weten wat uw wensen zijn en wat de door u beoogde doelstelling is en hoe we deze samen kunnen realiseren. Ons stappenplan is een prima middel en helpt zowel de opdrachtgever als ons om te komen tot een bijeenkomst die aan de wensen van de opdrachtgever voldoet.


1. Doelstelling


Essentieel is het vaststellen van het doel, zowel voor de langere termijn als voor de bijeenkomst op zich, met andere woorden “wat moet het concreet opleveren?”

2. Vaststellen actuele situatie

Verkennen van de actuele situatie. Waarom is het een probleem? Wat zijn concrete voorbeelden? Wat ging mis? Wat ging goed?

3. Beoordelen wensen opdrachtgever

De door de opdrachtgever ingebrachte wensen/ideeën worden door ons beoordeeld om een passend voorstel te doen.

4. Conclusie en bespreken opties

Deze methodiek werkt interactief omdat de opdrachtgever wordt “uitgedaagd” actief mee te denken. Deze methodiek genereert veel voordelen, omdat wij met uw input in staat worden gesteld een bijeenkomst te organiseren die maximaal aan uw doelstelling voldoet.
Ideeën hebben een veel grotere kans van slagen dan “opgelegde” werkprocessen”, doordat het gevoel van betrokkenheid ook als direct gevolg heeft dat men zich eveneens mede-verantwoordelijk voelt voor het succesvol laten slagen.

Door op deze wijze te werken kan er zéér gericht gewerkt worden. Allerlei andere – vooral standaard – activiteiten kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit maakt niet alleen een training efficiënter, maar ook qua kosten is deze aanpak voor organisaties aantrekkelijker.