[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Kwaliteit en inhoud van onze diensten staat voorop. Er wordt bij voortduring geïnvesteerd in onze trainers om het kennisniveau, door middel van opleidingen en/of trainingen, om dit op een hoog niveau te houden.

Om dit te toetsen worden we periodiek onderworpen aan een audit om te beoordelen of er wordt voldaan aan de gestelde eisen. Hierbij wordt onder andere ook gekeken naar de opleidingen van onze trainers en gastdocenten.

De Nederlandse overheid stelt criteria waaraan door onderwijsinstellingen voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor de verschillende certificeringen.

Om dit maximaal te waarborgen heeft het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland een audit uitgevoerd om te beoordelen of Blue Professionals voldoet aan de gestelde criteria. Op 20 oktober 2016 is de audit positief afgesloten en is Blue Professionals geregistreerd in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Door registratie bij het CRKBO wordt voldaan aan de door de overheid gestelde criteria. Indien deze registratie akkoord wordt bevonden is het mogelijk dat Blue Professionals geen BTW in rekening hoeft te brengen bij haar opdrachtgevers.

Gecertificeerd mediacoach

Daarnaast is de opleiding bij het NOMC gevolgd om als ‘gecertificeerd mediacoach’ te kunnen werken. De praktijk heeft aangetoond dat de extra kennis op andere thema’s een toegevoegde waarde is bij het ‘mediawijs’ maken van een school.

Jaarlijks moet een mediacoach deelnemen aan minimaal twee bijeenkomsten om zijn/haar kennis te updaten. Wordt hier niet aan voldaan, dan vervalt de certificering.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

[su_spoiler title=”Lees meer over mediacoach” style=”fancy”]Daarnaast is de opleiding bij het NOMC gevolgd om als ‘gecertificeerd mediacoach’ te kunnen werken. De praktijk heeft aangetoond dat de extra kennis op andere thema’s een toegevoegde waarde is bij het ‘mediawijs’ maken van een school. Jaarlijks moet een mediacoach deelnemen aan minimaal twee bijeenkomsten om zijn/haar kennis te updaten. Wordt hier niet aan voldaan, dan vervalt de certificering. [/su_spoiler]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]