Voorlichtingsbijeenkomst modern Jihadisme

Modern Jihadisme, Terreur, Islam, Polarisatie etc. zijn begrippen die actueel zijn in de samenleving en die soms leiden tot felle discussies. In veel gevallen heeft men een minimaal beeld over deze thema’s waardoor men snel genegen is om ‘mee te gaan’ en door een gemis aan achtergrond informatie bepaalde standpunten in te nemen. Had men wel deze informatie gehad dan zou het goed mogelijk zijn geweest dat men iets genuanceerder had gereageerd.

Daarom zijn wij voornemens om voor oprecht ge├»nteresseerden een┬á aantal bijeenkomsten te organiseren waarbij u wordt meegenomen in deze actuele maatschappelijke thema’s zodat men na het volgen van een bijeenkomst extra kennis/informatie heeft om het ‘goede gesprek’ aan te kunnen gaan.

Nederland wordt steeds diverser qua samenstelling. De samenleving wordt steeds ‘kleurrijker’ en vereist andere vaardigheden om (als professional) optimaal te kunnen blijven functioneren.

Daar willen en kunnen wij u bij ondersteunen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen willen wij begin 2018 bijeenkomsten organiseren waarin wij u meenemen in deze thema’s. De bijeenkomsten zijn interactief.

De praktijk toont aan dat dit het meeste effect genereert omdat men in een veilige omgeving de eigen visie/mening kan delen, hetgeen de dialoog ten goede komt.

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • De Islam. Verschillende stromingen binnen de Islam
  • Wat betekent Jihad
  • Ontstaan terreurbeweging Islamtische Staat
  • Propaganda om ‘strijders’ te werven
  • Radicaliseringsproces van “Isa”
  • Extremisme, er zijn er meer
  • Polarisatie, hoe werkt dat?
  • Handelingskader
  • …… dat wat er tijdens de bijeenkomst opborrelt.

De trainers

De trainers zijn opgeleid op deze thema’s en verzorgen dit soort bijeenkomsten met name in het veiligheidsdomein.

Duur en aantal personen

De bijeenkomsten duren een dag. Inloop 09.00 uur en de dag eindigt om circa 16.30 uur, waarbij we de mogelijkheid hebben om tot maximaal 17.30 uur door te gaan. Dit is meer regel dan uitzondering.

Minimaal 20 en maximaal 25 deelnemers.